De Adriaan 2022

Muziekwedstrijd “De Adriaan” zondag 30 oktober 2022 in de Kattendans.

Zoals bij de meesten van U bekend heeft Muziekwedstrijd “De Adriaan” als doel het bevorderen van muziekbeoefening door amateurs en het verstevigen van de onderliggende  banden tussen muziekverenigingen in de regio, in het bijzonder voor harmonie en fanfare, een en ander in de eerste plaats ter stimulering van jong talent.  Een amateurmuzikant van maximaal 23 jaar speelt een solo van tenminste vier minuten, waarbij de solist begeleid wordt door zijn/haar harmonie c.q. fanfare. De organisatie is in handen van Stichting De Adriaan. Deze  werd in 1992 opgericht ter ere van wijlen Adriaan Sweegers. De Riethovenaar was een groot liefhebber van muziek en vooral van het Riethovens Harmonie Corps.

Helaas kon door bekende redenen de editie van 2021 geen doorgang vinden. Gelukkig kunnen we de draad weer oppakken en is de 15e wedstrijd gepland op zondag 30 oktober 2022. Nadat we jarenlang gebruik hebben kunnen maken van de Kemi-hal is de wedstrijd nu in de vernieuwde Kattendans in Bergeijk.

Ook de volgende 4 edities van dit tweejaarlijks evenement zullen plaatsvinden in de even jaren in het laatste weekend van oktober in de Kattendans.

Elk orkest krijgt een uur de tijd waarin zij hun programma kunnen presenteren, het solowerk is hiervan onderdeel en wordt na een inspeelwerk opgevoerd.Na de uitvoering hebben de solist en de dirigent op een positieve manier een gesprek met de twee deskundige -door de KNMO erkende- juryleden.

De winnaar ontvangt “De Adriaan” een bronzen beeldje van een trompetblazer en alle deelnemers ontvangen een persoonlijk certificaat van deelname.

De deelnemers zijn fanfare Sint Cecilia uit Vessem, fanfare Heide Echo uit Knegsel, harmonie Antonius en St. Caecilia uit Budel, harmonie Echo der Kempen uit Bergeijk en natuurlijk het Riethovens Harmonie Corps, waarvoor Anouk Jacobs is aangemeld met altsaxofoon.  We hopen natuurlijk op veel belangstelling voor deze jeugdige Riethovense soliste. De entree is gratis.

De wedstrijd begint om 13.00 uur en de prijsuitreiking wordt verwacht om ongeveer 18.30 uur.